PRAVILNIK

Vse za to, da bo celotna prireditev potekala v fer načinu in poštenem vzdušju, je potrebno upoštevati pravila in določila, ki bodo enaka in razumljiva za vse udeležence in obiskovalce dogodka.  Prav zato zaključujemo z zadnjimi popravki in detajli in delamo na tem, da bodo le ta čim prej jasna in znana vsem.

Hvala za razumevanje